powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, 05.03.2015 r.

ZP.272.4.1.2015
Plan zamówień publicznych na rok 2015 w trybie przetargu nieograniczonego
Lp.Rodzaj zamówienia publicznegoTryb zamówieniaTermin planowanego zamówienia
1.Budowa dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w gminie Cyców w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” przez scalanie gruntów – schemat II: „ Scalenie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak”.Przetarg
nieograniczony30.01.2015r.
2.Przebudowa dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w gminie Cycóww związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” przez scalanie gruntów – schemat II: „ Scalenie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i SzczupakPrzetarg nieograniczony30.01.2015 r.
3.Przekształcenie bazy numerycznej mapy wektorowej dla miasta Łęczna do bazy BDOT 500 i dostosowanie bazy GESUT do obowiązujących przepisów prawa.Przetarg
nieograniczonyI kwartał 2015 r.
marzec
4.Opracowanie mapy wektorowej- utworzenie zbiorów danych przestrzennych obejmujący pełny zakres danych przestrzennych BDOT500 dla części gminy Łęczna oraz założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla jednostki ewidencyjnej Łęczna obszar wiejski.Przetarg nieograniczonyII kwartał 2015
kwiecień
5.Zakup i dostawa art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do siedziby zamawiającego na rok 2016 dla ZS im. KK Jagiellończyka w ŁęcznejPrzetarg nieograniczonyIV kwartał 2015

6.Zakup i dostawa art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do siedziby zamawiającego na rok 2016 dla MOW PodgłębokiePrzetarg nieograniczonyIV kwartał 2015

7.Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – autobus 19-osobowy ze środków PFON Przetarg nieograniczony Xi-XII 2015r.
8.Zakup i dostawa artykułów spożywczych, art. rolno spożywczych, mięsa i wędlin, drobiu, pieczywa, art. mleczarskich, warzyw i owoców, przypraw, mrożonek, art. chemicznych dla PZAZ na rok 2016 Przetarg nieograniczony IV 2015
Listopad – grudzień
9.Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mięsa i wędlin, art. mleczarskich, drobiu i jego przetworów, jaj dla MOW Podgłębokie na rok 2016 IV 2015
Listopad –grudzień
10.Zakup i dostawa art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do siedziby zamawiającego na rok 2016 Przetarg nieograniczony IV 2015
Listopad – Grudzień
11.Dostawa oleju opałowego dla MOW Podgłębokie na rok 2016 Przetarg nieograniczony IV 2015
Listopad – grudzień