powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie nr 540106479-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Łęczna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 547240-N-2019 
Data: 14/05/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A, 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatleczynski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: Opis przedmiotu zamówienia 
W ogłoszeniu jest: 1. Rodzaj zamówienia: dostawy 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.6Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 6 zadań: 1) zadanie 1- kompresor– szt. 2: – poj. Zbiornika min. 250l – zasilanie 400V, – ciśnienie min.10 bar, – wydajność min. 800 l/min, – spełnia wymogi UDT, – atest na zawór bezpieczeństwa, – wyłącznik ciśnieniowy umożliwiający prace w trybie automatycznym 2) zdanie 2- stoły warsztatowe– szt. 6: – Min. wym.2000x740x900 – masywna konstrukcja, min. grubość blatu 45 mm pokryta gumą gładką – możliwość zamocowania imadła – 1 szafka drzwiowa 3) zadanie 3- wózek narzędziowy– szt. 6: – 7 szuflad z prowadnicami kulkowymi – wymiary min. 850x600x450 – centralny zamek z przodu – blat wózka pokryty porowatą gumą – 4 koła samonastawne, w tym 2 z hamulcem. Śr. kół 100 mm. 4) zdanie 4- podnośnik dwukolumnowy– szt. 3: – Udźwig min. 3000 kg – Wys. podnoszenia do 1960 mm – Min. wys. podnośnika 60 mm zasilanie 400 V, – napęd elektryczno – hydrauliczny, – pełna dokumentacja dla UDT i certyfikat CE – montaż przez osoby z uprawnieniami UDT do montażu i konserwacji podnośników 5) zadanie 5- prasa– szt. 1: – Hydrauliczna z napędem ręcznym – Nacisk 30 ton – masywna spawana rama, szer wewn. między słupami min.600 mm, wysokość robocza 1100 mm – Pryzmy w komplecie 6) zadanie 6- zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych – szt. 6: Skład zestawu we wkładach dostosowanych wymiarami do szuflad wózków narzędziowych: − zestaw nasadek i pokręteł 1/4″ – 4 – 13 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka − zestaw nasadek i pokręteł 1/2″ – 8 -32 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka − zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotkami – 8 – 17 mm − zestaw kluczy płasko – oczkowych – 6 – 27 mm − zestaw kluczy oczkowych odgiętych 8 – 27 mm − zestaw kluczy imbusowych L z kulką długich 1,5 – 10 mm − zestaw pilników ślusarskich min. 5 elementów o różnych przekrojach, − zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych i precyzyjnych po min. 4 szt., − zestaw szczypiec i obcinaczek min. 4 elementy, − zestaw kluczy nastawnych: 1 szt. typu MORS i 1 szt. klucz nastawny 1 – 39 mm, − zestaw 4-el. szczypiec segera – dł. min. 200mm, zewnętrzne i wewnętrzne, proste i odgięte – wiertarka elektrczna ręczna moc 500 – 800 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, – szlifierka kątowa moc 700 – 850 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej – klucz udarowy elektryczny min. 600 Nm z zestawem nasadek długich (17 – 32 – min. 8 szt.) 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Rodzaj zamówienia: dostawy 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.6Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 6 zadań: 1) zadanie 1- kompresor– szt. 2: – poj. Zbiornika min. 250l – zasilanie 400V, – ciśnienie min.10 bar, – wydajność min. 600 l/min, – spełnia wymogi UDT, – atest na zawór bezpieczeństwa, – wyłącznik ciśnieniowy umożliwiający prace w trybie automatycznym 2) zdanie 2- stoły warsztatowe– szt. 6: – Min. wym.2000x740x900 – masywna konstrukcja, min. grubość blatu 45 mm pokryta gumą gładką – możliwość zamocowania imadła – 1 szafka drzwiowa 3) zadanie 3- wózek narzędziowy– szt. 6: – 7 szuflad z prowadnicami kulkowymi – wymiary min. 850x600x450 – centralny zamek z przodu – blat wózka pokryty porowatą gumą – 4 koła samonastawne, w tym 2 z hamulcem. Śr. kół 100 mm. 4) zdanie 4- podnośnik dwukolumnowy– szt. 3: – Udźwig min. 3000 kg – Wys. podnoszenia do 1960 mm(+/-10%) – Min. wys. podnośnika 60 mm zasilanie 400 V, – napęd elektryczno – hydrauliczny, – pełna dokumentacja dla UDT i certyfikat CE – montaż przez osoby z uprawnieniami UDT do montażu i konserwacji podnośników 5) zadanie 5- prasa– szt. 1: – Hydrauliczna z napędem ręcznym – Nacisk 30 ton – masywna spawana rama, szer wewn. między słupami 600 mm. (+/- 15%), wysokość robocza 1100 mm.(+/- 10%) – Pryzmy w komplecie 6) zadanie 6- zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych – szt. 6: Skład zestawu we wkładach dostosowanych wymiarami do szuflad wózków narzędziowych: − zestaw nasadek i pokręteł 1/4″ – 4 – 13 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka − zestaw nasadek i pokręteł 1/2″ – 8 -32 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka − zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotkami – 8 – 17 mm − zestaw kluczy płasko – oczkowych – 6 – 27 mm − zestaw kluczy oczkowych odgiętych 8 – 27 mm − zestaw kluczy imbusowych L z kulką długich 1,5 – 10 mm − zestaw pilników ślusarskich min. 5 elementów o różnych przekrojach, − zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych i precyzyjnych po min. 4 szt., − zestaw szczypiec i obcinaczek min. 4 elementy, − zestaw kluczy nastawnych: 1 szt. typu MORS i 1 szt. klucz nastawny 1 – 39 mm, − zestaw 4-el. szczypiec segera – dł. min. 180 mm., zewnętrzne i wewnętrzne, proste i odgięte – wiertarka elektrczna ręczna moc 500 – 800 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, – szlifierka kątowa moc 700 – 850 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej – klucz udarowy elektryczny min. 600 Nm z zestawem nasadek długich (17 – 32 – min. 8 szt.) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: XV 
Punkt: Miejsce oraz termin składania i otwarciaofert 
W ogłoszeniu jest: 1) Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 24.05.2019r. do godz. 10:00 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 12 parter budynku. 3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 4) W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 7) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy PZP. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 14.06.2019r. do godz. 10:00 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 12 parter budynku. 3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 4) W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 7) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy PZP.