powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IRP.272.1.10.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

CPV 30195000-2 – tablica suchościeralna,
30195920-7- tablica magnetyczna
39522530-1- namiot wystawowy

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 7500,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  3.Dział 801 Rozdział 80130 § 4217, 4219
  4.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
  5.Wykaz uzyskanych ofert:
  L.PWykonawcyNamioty wystawowe 3X3 szt 1Namioty wystawowe 3X4,5 szt 2Tablice magnetyczne szt3
  1AB Vision Sp. z o.o., Sp. k., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek2332,085795,763284,10
  2PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław1220,002840
  3Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, kalisz4305,006765,002767,50
  4VIKA Majewscy Sp. z o.o., Sp. K., ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź2829,006642,00
  5dB Unlimited Ludmiła Śniezko, ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa3357,908487,0011070,00

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: część 1; PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław za cenę brutto 4060,00 zł,
cześć 2: Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, Kalisz oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniające wymagania Zamawiającego.

19.03.2019r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego