powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup
i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach według podziału na 6 zadań. Nr. Sprawy IRP.272.4.8.2019

Zamawiający uprzejmie informuje że przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 24.05.2019 r. godz. 10:15 na dzień 31.05.2019 r. na godz. 10:15

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, Łęczna, ul. Jana Pawła II 95 A, sala 12 parter budynku