powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pomoc humanitarna / Гуманітарна допомога

Informacje dla chorujących na gruźlicę

Międzynarodowa medyczna humanitarna organizacja Lekarze Bez Granic https://www.msf.org wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc zwracają się z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu pacjentów z Ukrainy z gruźlicą wielolekooporną, którzy musieli opuścić kraj uciekając przed wojną.

               Powyższe działania podyktowane są przeciwdziałaniem jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych – gruźlicy. W Ukrainie epidemia gruźlicy trwa już od ponad 20 lat. W ostatnich latach udało się znacznie poprawić sytuację, skutecznie zmniejszyć poziom zachorowań oraz podnieść standard leczenia, niestety wojna dokonała korekty. Znaczna ilość chorych na gruźlicę pacjentów została zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania, niektóre szpitale zostały zniszczone. Część chorych trafiła do Polski. Bardzo często ci ludzie są osłabieni, zagubieni, trudno jest im samodzielnie znaleźć szpital lub lekarza w celu kontynuacji leczenia, albo nawet czasami przyznać, że chorują.

Ulotki informacyjne

Europejski Tydzień Szczepień

Ulotki Informacyjne

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób przystępny ułatwiają funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W aktualnej wersji ulotki uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały dostępne są w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Pomoc psychologiczna/психологічна допомога

W związku z zaistniałą sytuacją za naszą wschodnią granicą, a także napływem poszukujących bezpieczeństwa mieszkańców Ukrainy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o możliwości skorzystania z następujących form pomocy:

  • wsparcie psychologiczne w języku polskim dla wszystkich osób przebywających na terenie powiatu, doświadczających kryzysu.

Kontakt od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

81 53 15 375 w godzinach 08:00-16:00

81 53 15 367 w godzinach 07:00-15:00.

  • wsparcie dla Obywateli Ukrainy, jak również dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Wskazaniem do skorzystania z pomocy przez wolontariuszy są pojawiające się trudności w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami osób, którym pomagają lub swoimi własnymi.

Pamiętaj, że czynny udział w akcjach pomocowych niesie ryzyko pojawienia się syndromu wypalenia!

Jeśli pojawi się potrzeba skorzystania z pomocy psychologicznej przez osoby porozumiewające się jedynie w języku ukraińskim, prosimy o przekazanie takiej informacji do siedziby PCPR pod numerem telefonu: 81 53 15 384.

Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna. Wizyta nie wymaga skierowania.

Wykaz organizacji i instytucji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz prowadzących akcje informacyjne skierowane do Obywateli Ukrainy dostępny TUTAJ

Повітний Центр Сімейної Допомоги у Ленчні повідомляє про можливість користування із підтримки для Громадян України та дла осіб, які безпосередньо та активно інтересуються допомогою біженцям.

Підтримка у польській мові, псигологічна підтримка у польській мові для всіх осіб перебувающих на території повіту, які досвідчують кризу.

Контакт від понеділку до п’ятниці під номерами телефонів:

81 53 15 375 в годинах 08:00-16:00

81 53 15 367  в годинах 07:00-15:00

Якщо виникне запотрібування скористатися з псигологічної допомоги людям, які розмовляють тільки українською мовою, просимо переказати такою інформацію в б’юро ПЦСД під номер телефону: 81 53 15 384

Псигологічна допомога, яку оферужємо є безплатна та не вимагає скерування.

Список оргагнізацій та установ, які свідчуть безпатну псигологічну й юридичну допомогу і які ведуть інформаційні акції дедикувані Громадянам України TUTAJ

Miejsca zbiórek

Jednostki samorządowe Powiatu Łęczyńskiego prowadzą zbiórkę darów dla stale przybywających uchodźców z Ukrainy.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Zbiórka trwa nadal, a wśród potrzebnych materiałów są:

  • żywność długoterminowa: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, batony (w tym energetyczne),
  • żywność do szybkiego przygotowania (instant), jedzenie dla dzieci (słoiczki dla dzieci, soczki, mleko modyfikowane dla niemowląt),
  • środki opatrunkowe (zwłaszcza na zranienia i oparzenia): zestawy pierwszej pomocy, gazy jałowe, kompresy jałowe, bandaże, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, maseczki,
  • artykuły higieniczne: mydło, pasta do zębów i szczoteczki, pieluchy i pampersy dla dzieci, podpaski, papier toaletowy i różnego rodzaju chusteczki,
  • inne: baterie, powerbanki, latarki, świece, żele lub proszki do prania, płyn do zmywania.

Uwaga Na chwilę obecną ODZIEŻ NIE JEST ZBIERANA

Powiatowy HUB

W ramach pomocy systemowej został utworzony powiatowy HUB, w którym zbierane będą nadwyżki ze zbiórek prowadzonych na terenie naszych gmin.

Dary do powiatowego HUB przekazują samorządy gminne, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną i po odpowiednim przygotowaniu do transportu. Następnie będą one sukcesywnie przekazywane do MAGAZYNU WOJEWÓDZKIEGO, a stamtąd na Ukrainę.

Koordynacja pracy POWIATOWEGO HUB:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:
tel. 81/531 52 82,
e-mail: pomocdlaukrainy@powiatleczynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 81/ 531 53 84