powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pomoc humanitarna / Гуманітарна допомога

Europejski Tydzień Szczepień

Ulotki Informacyjne

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób przystępny ułatwiają funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W aktualnej wersji ulotki uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały dostępne są w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Pomoc psychologiczna/психологічна допомога

W związku z zaistniałą sytuacją za naszą wschodnią granicą, a także napływem poszukujących bezpieczeństwa mieszkańców Ukrainy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o możliwości skorzystania z następujących form pomocy:

  • wsparcie psychologiczne w języku polskim dla wszystkich osób przebywających na terenie powiatu, doświadczających kryzysu.

Kontakt od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

81 53 15 375 w godzinach 08:00-16:00

81 53 15 367 w godzinach 07:00-15:00.

  • wsparcie dla Obywateli Ukrainy, jak również dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Wskazaniem do skorzystania z pomocy przez wolontariuszy są pojawiające się trudności w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami osób, którym pomagają lub swoimi własnymi.

Pamiętaj, że czynny udział w akcjach pomocowych niesie ryzyko pojawienia się syndromu wypalenia!

Jeśli pojawi się potrzeba skorzystania z pomocy psychologicznej przez osoby porozumiewające się jedynie w języku ukraińskim, prosimy o przekazanie takiej informacji do siedziby PCPR pod numerem telefonu: 81 53 15 384.

Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna. Wizyta nie wymaga skierowania.

Wykaz organizacji i instytucji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz prowadzących akcje informacyjne skierowane do Obywateli Ukrainy dostępny TUTAJ

Повітний Центр Сімейної Допомоги у Ленчні повідомляє про можливість користування із підтримки для Громадян України та дла осіб, які безпосередньо та активно інтересуються допомогою біженцям.

Підтримка у польській мові, псигологічна підтримка у польській мові для всіх осіб перебувающих на території повіту, які досвідчують кризу.

Контакт від понеділку до п’ятниці під номерами телефонів:

81 53 15 375 в годинах 08:00-16:00

81 53 15 367  в годинах 07:00-15:00

Якщо виникне запотрібування скористатися з псигологічної допомоги людям, які розмовляють тільки українською мовою, просимо переказати такою інформацію в б’юро ПЦСД під номер телефону: 81 53 15 384

Псигологічна допомога, яку оферужємо є безплатна та не вимагає скерування.

Список оргагнізацій та установ, які свідчуть безпатну псигологічну й юридичну допомогу і які ведуть інформаційні акції дедикувані Громадянам України TUTAJ

Miejsca zbiórek

Jednostki samorządowe Powiatu Łęczyńskiego prowadzą zbiórkę darów dla stale przybywających uchodźców z Ukrainy.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Zbiórka trwa nadal, a wśród potrzebnych materiałów są:

  • żywność długoterminowa: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, batony (w tym energetyczne),
  • żywność do szybkiego przygotowania (instant), jedzenie dla dzieci (słoiczki dla dzieci, soczki, mleko modyfikowane dla niemowląt),
  • środki opatrunkowe (zwłaszcza na zranienia i oparzenia): zestawy pierwszej pomocy, gazy jałowe, kompresy jałowe, bandaże, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, maseczki,
  • artykuły higieniczne: mydło, pasta do zębów i szczoteczki, pieluchy i pampersy dla dzieci, podpaski, papier toaletowy i różnego rodzaju chusteczki,
  • inne: baterie, powerbanki, latarki, świece, żele lub proszki do prania, płyn do zmywania.

Uwaga Na chwilę obecną ODZIEŻ NIE JEST ZBIERANA

Powiatowy HUB

W ramach pomocy systemowej został utworzony powiatowy HUB, w którym zbierane będą nadwyżki ze zbiórek prowadzonych na terenie naszych gmin.

Dary do powiatowego HUB przekazują samorządy gminne, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną i po odpowiednim przygotowaniu do transportu. Następnie będą one sukcesywnie przekazywane do MAGAZYNU WOJEWÓDZKIEGO, a stamtąd na Ukrainę.

Koordynacja pracy POWIATOWEGO HUB:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:
tel. 81/531 52 82,
e-mail: pomocdlaukrainy@powiatleczynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 81/ 531 53 84