powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

System jest dostępny dla kandydatów na stronie internetowej pod adresem https://powiatleczynski.e-nabor.pl.

Wypełnienie w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku odbywa się od  20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. z wyjątkiem oddziału przygotowania wojskowego, do którego termin postepowania rekrutacyjnego został określony od 20.05.2024 r. do 14.06.2024 r.

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego określa Zarządzenie numer 11/24 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Kandydaci spoza Łęcznej  mogą składać wnioski rekrutacyjne do Bursy Szkolnej w Łęcznej.