powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż II Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 22 maja 2024 roku o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Łęczyńskiego,
  d) w sprawie oddelegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łęczyńskim,
  e) w sprawie powołania komisji rewizyjnej,
  f) w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji,
  g) w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu,
  h) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Powiatów Polskich”
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Teodor Kosiarski

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski