powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zawiadamiam, iż I Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 6 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 20 ust.1. ustawy
    o samorządzie powiatowym.
  4. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.

z up. Komisarza Wyborczego w Lublinie I

Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej
VI kadencji
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski