powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jest promocja:

-przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy

mieszkańców;

– innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

– działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym

przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

– włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach

do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup dewaloryzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);

-przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces