powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 53 15 382
Szczegóły w załącznikach