powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz,  jako działki: 1378/41  o pow. 0,2020 ha,  1378/43  o pow. 0,2154 ha,   1378/44  o pow. 0,2128 ha,  1378/45  o pow.  0,2101 ha , 1378/46 o pow. 0,2074 ha ,  1378/47  o pow. 0,2047 ha, 1378/48 o pow. 0,2021 ha, 1378/49    o pow. 0,2000 ha,  1378/51 o pow. 0,2000  ha 1378/52  o pow. 0,2000   ha, 1378/53 o pow. 0,2000 ha, 1378/54 pow. 0,2147 ha   oraz działki  nr:   1378/33  o pow.  0,2448 ha, 1378/34   o pow. 0,2380 ha,  1378/35  o pow. 0,3219 ha,  1378/55  o pow. 0,1235 ha, 1378/56 o pow. 0,1608 ha, 1378/57  o pow.  0,1553 ha,   1378/40  o pow.  0,1232 ha   wraz z udziałami     w  wysokości  po   1/18  w działce  nr  1378/32  o  pow. 0,5478  ha  stanowiącej  drogę  wewnętrzną. Dla przedmiotowych działek  Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą  nr LU1I/00143791/3.