powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Pani Elwiry Lorenz – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki uprzejmie informuję, że na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczona została informacja o naborze przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 stycznia 2024 r. do końca dnia

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Celem udziału w Wyjeździe jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego oraz ekspansja MŚP na rynki zagraniczne, w tym wzrost ich potencjału eksportowego i rozpoznawalności w oparciu o zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące o konkurencyjności regionu, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu oraz zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji.

Szczegółowe informacje wraz z wymaganą dokumentacją znajdują się na stronie 

https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/aktualnosci/misje-gospodarcze/udzial-w-miedzynarodowych-targach-ochrony-pracy-pozarnictwa-i-ratownictwa-sawo-

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W przypadku pytań Zespół Oddziału Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera pozostaje do Państwa dyspozycji: tel. 81/ 537 16 51; 81/ 537 16 15, email: gospodarka@lubelskie.plprzedsiebiorcy@lubelskie.pl