powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . W posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor WORD w Lublinie Renata Bielecka. Po otwarciu obrad przedstawiono zakres zadań Powiatowej Rady BRD oraz omówienie zadań dotyczących:

– realizacji inwestycji drogowych w roku 2023 – Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej;

– zarządzania ruchem na drogach powiatowych w roku 2023 – Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej;

– zmian w przepisach ruchu drogowego obowiązujących od 2023 roku – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.

Następnie opracowano plan pracy Powiatowej Rady BRD na rok 2024 i zakończono obrady.