powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Lubelski Park Nowych Możliwości”, realizowanym w ramach Działania 10.6 „Uczenie się osób dorosłych” Priorytet X „Lepsza edukacja”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do 50 osób dorosłych, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego, w powiatach chełmskim, lubelskim lub w mieście Lublin. Uczestnicy powinni posiadać umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz chęć podnoszenia lub uzupełnienia umiejętności i kompetencji. Szczególnie serdecznie zapraszamy kobiety, osoby starsze (powyżej 60 roku życia), osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, którym udzielono ochrony czasowej związanej z wojną na Ukrainie.

Działaniami oferowanymi Uczestnikom projektu będą:

  • Diagnoza umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestnika,
  • Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych, matematyczno-logicznych, społecznych, aktywnej integracji oraz eko-umiejętności, których ukończenie zostanie potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia,
  • Nauka języka polskiego dla osób obcego pochodzenia,
  • Wsparcie mentora na każdym etapie projektu, dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Oferowane w ramach projektu wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb jego uczestników, rozwijając ich wiedzę oraz umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych i zielonych kwalifikacji. Program pozwoli również na zwiększenie pewności siebie uczestników oraz przyczyni się do podniesienia poziomu motywacji w zakresie rozwoju osobistego oraz budowania potencjalnej ścieżki kariery zawodowej.

Działanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, obejmując dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz przestrzegając zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Dołącz do naszego projektu i otwórz przed sobą nowe możliwości rozwoju!