powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż LIV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie przekształcenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie na Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023, Moduł I oraz uchwalenia statutu,
  d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do otwartego konkursu ofert w Ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025- Edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski