powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie odbudowanego i odnowionego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie! To wielka chwila dla naszej społeczności, ponieważ nowy budynek w pełni uzupełnia już istniejący kompleks placówek Dziennego Domu Seniora, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej „Tara”.

To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło licznych gości, wśród których znaleźli się lokalni liderzy społeczni, przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane z służbą zdrowia. Warto docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do tego projektu. Dzięki ich pracy i oddaniu, teraz mamy nowoczesny i kompleksowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który będzie służyć naszej społeczności przez wiele lat.

Nowy zakład zapewni wysoką jakość opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla naszych mieszkańców, poprawiając jakość życia wielu osób. To znakomity krok w kierunku zapewnienia dostępu do potrzebnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji w naszym powiecie.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i gratuluję wszystkim za to wspaniałe osiągnięcie! Niech nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jaszczowie stanie się miejscem, gdzie zdrowie i dobro pacjentów będą zawsze na pierwszym miejscu