powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rozpoczyna się Bitwa o remizy! To inicjatywa, która łączy element wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych (OSP) oraz demokrację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiły program, który przyniesie korzyści naszym OSP oraz gminom o najwyższej frekwencji wyborczej. W ramach tej inicjatywy, każda gmina do 20 tys. mieszkańców, która osiągnie najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma aż 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. To ogromna szansa na unowocześnienie naszych strażnic OSP, co przyczyni się do poprawy warunków, w jakich nasi dzielni strażacy pełnią służbę. Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, z dumą ogłosił ten program podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że to połączenie wsparcia dla tych, którzy ratują nas na co dzień oraz elementu demokracji, który zachęci nas wszystkich do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Cała inicjatywa opiera się na zasadzie przyznawania 1 miliona złotych do każdego powiatu, które trafią do gminy z największą frekwencją wyborczą. Ponadto, ponad 300 milionów złotych zostanie przekazanych na rozwój OSP, aby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne i komfortowe dla strażaków. Minister Klimatu i Środowiska, Pani Anna Moskwa, podkreśliła, że remizy OSP to centra aktywności społecznej w naszych gminach, miejsca spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów i oczywiście strażaków. W ostatnich latach udało się już zaopatrzyć OSP w ponad 3700 nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych i potrzebny sprzęt. Teraz jednak priorytetem jest unowocześnienie samych remiz, aby w każdym zakątku Polski mogły rozwijać się lokalne miejsca obywatelskiej aktywności. Apel minister Moskwa kieruje do wszystkich samorządowców i radnych, niezależnie od opcji politycznej. Zachęca ich do walki o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się 15 października 2023 roku. W ramach profrekwencyjnej akcji przygotowano ogólnopolskie działania, które mają zachęcić nas wszystkich do udziału w tych ważnych wyborach. Jeśli jesteście mieszkańcami gmin do 20 tys. mieszkańców, to wasza frekwencja wyborcza może przynieść korzyści lokalnej remizie OSP. Najwyższa frekwencja w powiecie zostanie nagrodzona środkami na modernizację strażnicy OSP, w tym termomodernizację, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, instalację odnawialnych źródeł energii oraz remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy wynosi nawet 1 milion złotych. Dofinansowania dla OSP zostaną zrealizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez odpowiednie ministerstwa, co zapewni sprawny i efektywny rozwój naszych ochotniczych straży pożarnych. To wyjątkowa okazja, by wesprzeć naszych strażaków i jednocześnie aktywnie uczestniczyć w demokratycznym życiu naszej gminy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Bitwie o remizy i podniesienia frekwencji wyborczej 15 października 2023 roku. Razem możemy osiągnąć wiele i wspólnie zbudować lepsze warunki dla naszych społeczności oraz naszych OSP. Bądźcie gotowi na Bitwę o remizy!