powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 08.09.2023 r. w miejscowości Stręczyn Powiat Łęczyński podpisał umowę na wykonanie robót z Wykonawcą – firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wygrała przetarg na przebudowę drogi powiatowej 1808 L.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 9.718.178,72 zł. Długość drogi do przebudowy: 4032 m. Termin realizacji: do 15.06.2024 r. Prace będą prowadzone w dwóch miejscowościach gminy Cyców – Nowy Stręczyn i Stary Stręczyn.

Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, wzmocnienie istniejącej nawierzchni, budowę chodnika na odcinku 1,649 km, budowę peronów autobusowych, oczyszczenie i przebudowę istniejących elementów odwodnienia, przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań oraz budowę nowych zjazdów, wyniesionego przejścia dla pieszych w terenie zabudowanym wraz z ograniczeniem prędkości, wymiana i odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, roboty wykończeniowe.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Jesteśmy pewni, iż przebudowa drogi znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miejscowości, jak również całej gminy Cyców.