powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej 1809 L na ul. Polnej w Łęcznej.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 L na ul. Polnej wykonana została nowa nawierzchnia od ronda w Łęcznej w kierunku Ciechanek o długości 2040m. Ponadto przebudowa swym zakresem objęła: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę i budowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą robót budowlanych była firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Wartość inwestycji wynosi 3 973 625,29 zł, dofinansowanie w kwocie 2 850 000,00 zł.

W uroczystym otwarciu wzięli udział:

Poseł na Sejm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pan Artur Soboń

Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Michał Pelczarski

Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Pani Wioletta Wachewicz

Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej Pan Arkadiusz Biegaj

Radna Rady Powiatu w Łęcznej Pani Bożena Kornatka

Radna Rady Powiatu w Łęcznej Pani Agata Dudek

Kierownik Działu Inwestycji LW „Bogdanka” Pan Rafał Sowa

Dyrektor Biura Artura Sobonia Pani Agnieszka Sidor

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej Pan Krzysztof Matczuk

Radna Rady Miejskiej w Łęcznej Pani Iga Zawisza- Klimkiewicz

Radny Rady Miejskiej w Łęcznej Pan Mariusz Fijałkowski

Radny Rady Miejskiej w Łęcznej Pan Tomasz Dudek

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej Pani Anna Cieślińska

Naczelnik Wydziału Promocji ,Kultury i Turystyki Pani Wioletta Olender

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Pani Joanna Puła

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Pani Monika Kryk

przy udziale Dyrektora ZDP w Łęcznej Pana Bogdana Barbuzińskiego oraz z-cy Dyrektora ZDP Pani Dominiki Lewandowskiej.