powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 19.07.2023r. podpisano umowę o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa programu #FunduszeEuropejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W konferencji uczestniczył Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Michał Pelczarski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej Pani Monika Mikołajewska, którzy odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pana Tomasza Pituchy, czek na kwotę 2 393 596,54.

Środki będą przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych tj. staże, szkolenia, dotacje, doposażenia do stanowiska pracy, bony na zasiedlenie.

#FunduszeEuropejskie

fot. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
fot. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
fot. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej