powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XLIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 25 lipca 2023 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu nr FELU.03.02-IZ.00-002/23
  Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganiem powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Ludwinie u włączenia go do Zespołu Szkół w Ludwinie.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski