powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starosta Łęczyński informuje, iż z dniem 1 lipca 2023 r. (sobota) zniesiony zostaje stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym od dnia 3 lipca 2023 (poniedziałek) Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone będą w formie stacjonarnej. Z wizyt zdalnych korzystać będą mogły wyłącznie osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945.) tj. osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.