powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu Łęczyńskiego z Absolutorium i Wotum Zaufania!

Wczoraj odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Łęcznej, której wynikiem było otrzymanie przez Zarząd Powiatu w Łęcznej Absolutorium i Wotum Zaufania, które są wyrazami akceptacji podejmowanych przez Zarząd działań.✅

Tegoroczne decyzje Zarządu, podobnie jak w poprzednich latach, mają niezmiennie na celu wielopłaszczyznowy rozwój powiatu i poprawę jakości życia mieszkańców. Decyzję o przyznaniu Absolutorium i Wotum Zaufania opartą o wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną podjął również niezależny organ: Regionalna Izba Obrachunkowa.📈

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy rozwój powiatu – mieszkańcom regionu angażującym się w rozwój lokalnej społeczności i organizowane przez nas wydarzenia, jak również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Dziękujemy też pracownikom i przedstawicielom podległych Starostwu jednostek. Podziękowania należą się również Radnym, którzy mieli bezpośredni wpływ na pozytywną decyzję dotyczącą Absolutorium i Wotum Zaufania:

– Arkadiuszowi Biegajowi

– Agacie Dudek

– Jadwidze Jaskułeckiej

– Piotrowi Jastrzębskiemu

– Bożenie Kornatce

– Adamowi Niwińskiemu

– Piotrowi Rybakowi

– Małgorzacie Więcławskiej-Siwek

– Pawłowi Wolińskiemu

– Michałowi Woźniakowi