powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W kobietach siła – nabór uczestników projektu

Powiat Łęczyński zaprasza mieszkańców terenów wiejskich do bezpłatnego udziału w operacji  „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności”. Rekrutacja będzie prowadzona w dniach 1 – 12 czerwca 2023 r. Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe studyjnym (obowiązkowo), konferencji (obowiązkowo) i konkursie kulinarnym (fakultatywnie).

CEL PROJEKTU

Celem głównym operacji jest wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową operacji stanowi 30 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Co najmniej połowę uczestników operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Przez tereny wiejskie rozumie się gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie wchodzące w skład powiatu łęczyńskiego z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców tj. gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz gminę miejsko-wiejską Łęczna, z wyłączeniem miasta Łęczna.

FORMY WSPARCIA

Poszczególne formy wsparcia dla uczestników operacji zostaną zrealizowane w okresie 01.09.2023 r. – 22.10.2023 r., przy czym: dwudniowy wyjazd studyjny zostanie zorganizowany w weekend (sobota-niedziela), jednodniowa konferencja zostanie zorganizowana w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku). Dokładny harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia zostanie podany uczestnikom operacji maksymalnie do 31.08.2023 r.

  • Wyjazd studyjny (obowiązkowy)

Temat: „Sandomierski Szlak Jabłkowy jako przykład wykorzystania walorów wsi na rzecz rozwoju lokalnego”

Miejsce wyjazdu: Sandomierski Szlak Jabłkowy

Cel wyjazdu: poznanie dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania potencjału kół gospodyń wiejskich i kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

  • Konferencja (obowiązkowa)

Temat: „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności”.

Miejsce konferencji: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Cel konferencji: wymiana i rozpowszechnienie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców trenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

  • Konkurs kulinarny (fakultatywny)

Temat: „Produkt lokalny naszego KGW”

Miejsce konkursu: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Cel konkursu: zachęcenie KGW do odkrywania swoich specyficznych tradycji kulinarnych i tworzenie wyjątkowych produktów lokalnych, które mogą stać się wizytówką danej lokalnej społeczności, a przy tym stanowić dla niej źródło dochodu.

REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników Operacji będzie prowadzona w dniach 1– 12 czerwca 2023 r. Dokumenty (Formularz rekrutacyjny) można składać:

  • w formie papierowej w Biurze operacji (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna),
  • skanem na adres e-mail b.cieslinska@powiatleczynski.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Biuro operacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10

al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

tel. 81/ 531 52 03

e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl