powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dostępność instytucji to nie tylko dostępność architektoniczna. Dostępność informacyjno-komunikacyjna to termin odnoszący się do możliwości korzystania z różnych narzędzi i usług komunikacyjnych oraz informacyjnych przez osoby z niepełnosprawnościami. Obejmuje to dostępność stron internetowych, urządzeń mobilnych, oprogramowania oraz innych narzędzi komunikacji i informacji. Starostwo Powiatowe wyposażone jest w pętlę indukcyjną Opus eLoop+, którą otrzymaliśmy od Firmy Certes Sp. zo.o. Urządzenie jest zakupione w ramach projektu „Akademia samorządowa: Dostępność plus-ZIT lubelski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wprowadzenie udogodnień dla osób niesłyszących i słabosłyszących przez starostwo powiatowe oznacza, że te osoby mają teraz łatwiejszy dostęp do informacji i usług oferowanych przez władze powiatowe