powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

System wzywania pomocy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych lub innych osób potrzebujących wsparcia.

Informuje, że przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma. System ułatwia zatem dostęp do budynku każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto, zamontowany w newralgicznym miejscu budynku, umożliwia błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych.

System składa się z jednostki alarmującej – nadajnika zamontowanego przy drzwiach wejściowych i odbiornika wewnętrznego, który znajduje się w Punkcie Obsługi Mieszkańców.

Jednostka alarmująca aktywowana jest po naciśnięciu przycisku SOS. Po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał do odbiornika wewnętrznego. Sygnał ten stanowi informację dla POM , że przy wejściu czeka osoba potrzebująca pomocy.