powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dziś w miejscowości Jawidz nastąpiło podpisanie umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charlęż”.

Zadanie będzie realizować Przedsiębiorstwo budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki – oddział Lublin.

Wartość zadania to 6149791,45 zł brutto, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3626910,00 zł

Modernizowany odcinek stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr. 829 z Powiatem Lubelskim.

Modernizacja przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, a także znacząco wpłynie na atrakcyjność lokalnych terenów.

Długość przebudowywanej drogi wynosi 4450 metrów.

Zakres prac obejmuje między innymi:

-położenie 3 warstw z masy asfaltowej,

-przebudowę chodników,

-budowę zjazdów, odwodnień i przepustów,

-wykonanie poboczy oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.09.2023 r.