powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Nazwa Funduszu: Fundusz Solidarnościowy

Nazwa projektu : Zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka w wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie”  (moduł II)

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 815 z dnia 14 marca 2023 r.  zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE – 1 064 000,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia:

10 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do niedzieli.

8 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli  (w tym 2 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych lub np. spektrum autyzmu czy epilepsji.

Strona: http://comjaszczow.pl/