powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W konkursie wzięło udział 11 szkół z terenu powiatu łęczyńskiego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej.

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej. 

Wyniki IX patriotycznego konkursu ,,Biel i Czerwień Barwy Niepodległości”:

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe:

 • Miejsce I – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
 • Miejsce II – IV klasa Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
 • Miejsce III – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
 • Wyróżnienie – Klaudia Wojtaluk vel Boczkaluk,
 • Wyróżnienie – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej,

Kategoria: szkoły podstawowe:

 • Miejsce I – Klasa 1A w Zespole Szkół w Puchaczowie,
 • Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu,
 • Miejsce III – Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie,

Laureaci otrzymali Puchar Starosty ufundowany przez Starostę Łęczyńskiego Krzysztofa Niewiadomskiego. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i długopisy ufundowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej.

Dyplomy za udział otrzymali:

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej – grupa 1, grupa 2, grupa 3,
 • Szkoła Podstawowa w Milejowie – klasa 5A,
 • Szkoła Podstawowa w Białce,
 • Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – klasa 1A LO Policyjne,
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego- klasa 1A,
 • Szkoła Podstawowa w Puchaczowie – klasy: 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 4C, 8B,

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.