powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

24 grudnia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 19 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej informacji dostępne pod adresem https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/ograniczenie-u%C5%BCywania-wyrob%C3%B3w-pirotechnicznych-na-terenie-lubelskiego-0

Pełna treść rozporządzenia poniżej: