powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej”. Realizatorem zadania jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Całość zadania wyniesie 10 625 000,00 zł a wysokość otrzymanej dotacji to 7 726 360,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej co ma na celu dostosowanie struktury SOR-u do obecnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją współczesne jednostki ochrony zdrowia. Najważniejsze założenia projektu to wytycznie dwóch stref i dróg komunikacji. Jedna przeznaczona będzie dla osób z objawami chorób zakaźnych, a druga dla pozostałych pacjentów potrzebujących doraźnej i specjalistycznej pomocy medycznej. W oddziale ratunkowym powstanie także niezależne od szpitalnego zaplecze diagnostyczne, gdzie będzie można wykonać badania RTG, USG oraz tomografię komputerową.