powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

,,Bezpieczny senior – to nasz wspólny cel” – pod takim hasłem odbyła się debata społeczna Policji z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego. Podczas spotkania omówione zostało narzędzie jakim jest KMZB oraz aplikacja Moja Komenda. W debacie wzięli udział m.in przedstawiciele władz samorządowych, instytucji pomocowych i klubów seniora. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród seniorów.

            8 grudnia 2022 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej. W ramach cyklu debat ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” przedsięwzięcie to odbyło się pod hasłem ,,Bezpieczny senior – to nasz wspólny cel.

            Oficjalnego otwarcia debaty dokonali Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej inspektor Paweł Paździor oraz Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski. Po uroczystym przywitaniu gości, została przybliżona tematyka i cele debaty.

            Wstępem do dyskusji była prezentacja multimedialna omówiona przez policjantkę z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Funkcjonariuszka omówiła najczęściej stosowane przez oszustów metody działania – ,,na wnuczka”, „na urzędnika”, „policjanta”, ,,na wypadek”. Przestrogi poparte były licznymi przykładami z praktyki policyjnej. Policjantka tłumaczyły co zrobić aby nie paść ofiarą oszustów. Apelowała o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Podkreślała aby nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe.

            Kolejnym punktem debaty było omówienie przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Łęcznej komisarza Dariusza Stecia aplikacji „Moja Komenda”. Jest to mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji. Aplikacja ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Aplikacja zawiera również bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce oraz umożliwia ich odszukanie.

            Z kolei zagadnienia związane z Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa omówił Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Łęcznej nadkomisarz Andrzej Kowalski. Pan Naczelnik podkreślał, że jest to aplikacja, która zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Za pośrednictwem Mapy obywatele mogą anonimowo informować Policję o różnego typu zagrożeniach występujących w najbliższym otoczeniu. Wskazywał, że Mapa nie służy do  zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

            W spotkaniu udział wzięła również Pani Jolanta Krzeszowska Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej. Pani Rzecznik ostrzegała przed nieuczciwymi zachowaniami podczas zawierania umów konsumenckich. Wskazywała na co konsumenci powinni zwracać uwagę udając się na różnego rodzaju pokazy. Podkreślała, że przy umowach zawieranych na odległość przez internet, telefon oraz umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa konsument ma prawo odstąpić od umowy. Z kolei w sprzedaży  tradycyjnej w lokalu przedsiębiorcy konsumenci mogą korzystać z reklamacji.

            Po wystąpieniach prelegentów był czas na dyskusję. Uczestnicy debaty mieli okazję za pomocą anonimowej ankiety wyrazić swoje zdanie na temat przeprowadzonego spotkania.

            Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej oraz Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego podziękowali uczestnikom spotkania za udział w debacie.

Tekst: Starszy Aspirant Magdalena Krasna

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Łęcznej/PK