powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Najmłodsi to osoby szczególnie narażone na przemoc i jej następstwa. Wynika to zarówno z ich bezbronności, jak i braku umiejętności radzenia sobie z niezwykle silnymi oraz negatywnymi emocjami. Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to czas, który powinien zmusić nas do refleksji, czy najmłodsi są dostatecznie chronieni przed krzywdzeniem.

Przemoc wobec dzieci to bardzo poważny i powszechny problem. Wszelkie inicjatywy mające na celu lepszą ochronę dzieci przed krzywdzeniem są potrzebne i wciąż znajdują uzasadnienie. Nadal wiele osób jest zdania, że bicie, wyzywanie, poniżanie, straszenie pozwoli wychować dziecko na „porządnego człowieka”. W rzeczywistości doznawanie przemocy ze strony najbliższych jest jednym z najbardziej trudnych i bolesnych doświadczeń, jest traumą okaleczającą psychikę.  Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej. Najmłodsi są także wykorzystywani do celów komercyjnych (żebractwo, przymusowa praca, prostytucja). Skala zjawiska krzywdzenia dzieci jest niepokojąca, pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa i licznych kampanii dotyczących przeciwdziałania przemocy.

PAMIĘTAJMY! Nie możemy być obojętni widząc przemoc wobec dzieci. Reagowanie
to obowiązek KAŻDEGO z nas! Przemoc wobec dzieci można zgłaszać:

  • Policja – 112;
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka – 22 626 94 19;
  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100;
  • Krzywdzonemu dziecku można przekazać numer telefonu zaufania dla dzieci
    i młodzieży – 116 111;
  •  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
  • Najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – 81 5315384

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza także do odwiedzenia strony,
na której znajdą Państwo więcej informacji na temat pomocy osobom, w tym także dzieciom pokrzywdzonym przemocą:
https://pcprleczna.pl/formy-pomocy/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Tekst: PCPR w Łęcznej