powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej kontynuuje rekrutację do projektu pt. „Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu łęczyńskiego.

W ramach projektu oferowane są m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej, a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie do 18 listopada 2022r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ zakładka „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

Zapraszamy!