powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wystawa grzybów w Sanepidzie

    13 października 2022 r. przed budynkiem Szpitala Powiatowego w Łęcznej w można było  oglądać wystawę grzybów świeżych „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia” zorganizowaną przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej.

  Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy na temat grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz zasad bezpiecznego grzybobrania. W ciekawej aranżacji zaprezentowano kilkadziesiąt gatunków grzybów świeżych, pogrupowanych  pod względem podobieństwa zewnętrznego.

    Podczas wystawy prowadzono poradnictwo w zakresie określania przynależności gatunkowej  grzybów, dystrybuowano materiały informacyjne: ulotki, broszury. Zwiedzający mogli dzięki  poradom udzielanym przez klasyfikatorów grzybów świeżych dowiedzieć się, jakie są zasady zbioru grzybów i jak zapobiegać zatruciom.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem  grup zorganizowanych –  dzieci i młodzieży, jak również  osób indywidualnych.

Dla wielu z nas grzybobranie jest ulubioną formą aktywnego spędzania wolnego czasu a grzyby zajmują istotne miejsce na naszych stołach.

Grzyby są niskokaloryczne, zawierają przyswajalne białko, są źródłem błonnika, aminokwasów,  składników mineralnych (chromu, cynku, fluoru, jodu, kobaltu, manganu, miedzi, niklu, potasu) oraz witamin z grupy B (B1, B2, B6), C, E. H, PP i prowitaminy A i D.

Grzyby zawierają dużo substancji chitynowych, co powoduje że są one ciężkostrawne i dlatego  nie zaleca się spożywania nawet sprawdzonych grzybów:

 • kobietom w ciąży i karmiącym
 • dzieciom
 • osobom starszym
 • osobom z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego

Poza tym, grzyby są nietrwałe, więc potrawy z nich powinniśmy spożywać tuż po przyrządzeniu.

Każdego roku na skutek nieostrożności oraz nieznajomości gatunków grzybów dochodzi do licznych zatruć grzybami, w tym również śmiertelnych. Zbierający najczęściej mylą grzyby trujące z jadalnymi a co gorsza, również je sprzedają narażając innych na utratę zdrowia lub życia. W świetle prawa grzyby zbierane i sprzedawane są środkiem spożywczym w związku    z czym muszą odpowiadać obowiązującym przepisom prawnym. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej  informuje, że w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Krasnystawskiej  52 -budynek Szpitala Powiatowego, II piętro codziennie w godzinach od 8,00 do 14,00 dyżur pełni klasyfikator grzybów świeżych, który  udziela porad,  ocenia grzyby pod względem przydatności do spożycia i wydaje atesty  zezwalające  na wprowadzenie grzybów do obrotu. Atest wydaje się na dany gatunek grzybów, i ważny jest  przez 48 godzin. Atest powinna uzyskać  każda osoba, która wprowadza grzyby do obrotu.  Daje on kupującemu pewność, że nabył grzyby jadalne.

Udzielanie porad i wydawanie atestów jest  bezpłatne! Sprzedaż grzybów świeżych dopuszczona jest wyłącznie po uzyskaniu atestu na grzyby świeże wydanego przez klasyfikatora grzybów świeżych lub grzyboznawcę.

Zasady zbierania grzybów

Grzyby wykręcajmy z ziemi tak, aby nie uszkodzić grzybni; zbierajmy je do przewiewnych koszy (w torbach plastikowych się zaparzają i kruszą); nie zbierajmy grzybów bardzo młodych, których gatunek trudno rozpoznać, a także starych – z pleśnią i larwami owadów; nie zbierajmy samych kapeluszy, do domu przynośmy całe grzyby, żeby nie było wątpliwości, do jakiego gatunku należą; jeżeli nie znamy się na grzybach, najlepiej nie zbierajmy w ogóle grzybów, które mają pod kapeluszem blaszki; nie niszczmy w lesie grzybów niejadalnych ani trujących.

Pomocne rady dla grzybiarzy:

 • Zbieraj tylko dobrze znane ci grzyby o w pełni rozwiniętych owocnikach, które umożliwiają rozpoznanie gatunku
 • Nie zbieraj starych owocników i nie przechowuj grzybów w domu dłużej niż kilka godzin – grzyby jadalne nawet w początkowym stadium rozkładu mogą powodować zatrucia
 • Jeśli słabo znasz grzyby nie zbieraj okazów z blaszkami pod kapeluszem, a tylko te, które mają rurki
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – zostaw grzyb w lesie
 • Nie spożywaj grzybów na surowo – są bardziej toksyczne
 • Nie podawaj potraw z grzybów dzieciom
 • Nie kupuj grzybów suszonych z nieznanego źródła
 • Przy podejrzeniu zatrucia natychmiast skontaktuj się z lekarzem!

Tekst: Elżbieta Dyzma