powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rzetelna edukacja o obronności państwa, kultywowanie tradycji, a także kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży szkolnej to kluczowe elementy działań Powiatu Łęczyńskiego.

By móc realizować wyznaczone cele, 12 października 2022 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, przedstawiciele Powiatu: Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski wraz z Dyrektor ZS2 w Milejowie Magdalena Gajowiak podpisali porozumienie ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, reprezentowanym przez mł. insp. ZS Tomasza Kasiaka oraz  st. chorążego Artura Szybiaka.

Podjęcie współpracy to przede wszystkim wspólna pielęgnacja świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej wśród młodzieży szkolnej, wzajemne wsparcie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, a także współorganizacja spotkań, pikników historycznych oraz szkoleń.