powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński zaprasza do udziału w konferencji organizowanej w ramach operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, która odbędzie się 17.10.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla uczestników Operacji.

Operacja realizowana jest w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych ma na celu integrację, wymianę i rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących działalności mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

– KGW – misje, zadania, formy prowadzenia, obowiązki, rozliczenie działalności KGW,

– umiejętności kulinarne szansą dla rozwoju lokalnej społeczności,

– umiejętności rękodzielnicze szansą dla rozwoju lokalnej społeczności,

– wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi dla rozwoju społeczności lokalnych,

– pozyskiwanie środków finansowych na działalność.

Konferencja będzie również okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Zdrowie zamknięte w słoiczku”.