powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Do Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stręczynie trafił nowy wóz strażacki.

W ostatnią sobotę, 8 października br., nastąpiło odebranie i poświęcenie nowego samochodu bojowego. W uroczystościach, które odbyły się w Cycowie i Nowym Stręczynie, uczestniczyli, m.in. prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski, Sekretarz Powiatu Wioletta Wachewicz i Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj.

Środki na zakup samochodu zostały pozyskane m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonego na cele ratowniczo-gaśnicze.

Nowe auto udało się pozyskać dzięki staraniom Prezesa Marcina Wawra, Skarbnika Remigiusza Koziaka oraz Naczelnika Łukasza Tęcza. Dużą zasługę miał również wójt oraz Rada Gminy Cyców, dzięki którym znalazły się pieniądze na wkład własny.

Zakupiony samochód dzięki napędowi 4×4 umożliwi szybkie i sprawne dotarcie do najtrudniejszych (objętych ochroną przyrody) terenów, co będzie miało wpływ na bezpośrednią likwidację powstałych zagrożeń.

Sprawne i efektywne podjęcie działań, ma znaczny wpływ na ograniczenie szkód i strat,  jakie mogą powstać w środowisku przyrodniczym chronionego obszaru.

Poprzednie auto było już bardzo wysłużone i często zawodziło – teraz nie ma takich obaw.