powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że 13 października 2022 r.  przed budynkiem Szpitala Powiatowego w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52  w godz. 1000 – 1400 zorganizowana  zostanie wystawa grzybów świeżych.

      Celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy o grzybach jadalnych i trujących , sposobach ich rozróżniania, bezpiecznego zbierania i spożywania. Na wystawie prezentowane będą świeże okazy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego.

      Amatorzy zbierania grzybów będą mogli skorzystać z darmowych konsultacji wątpliwych w identyfikacji okazów z klasyfikatorem grzybów świeżych.

      Ofertę edukacyjną kierujemy do społeczeństwa powiatu łęczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i nauczycieli z placówek nauczania i wychowania. Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny (81 752 31 67)  w przeddzień wystawy w celu sprawnej  koordynacji zadania.