powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński zaprasza do udziału w Konkursie „Zdrowie zamknięte w słoiczku”.

 Konkurs organizowany jest w ramach operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników Operacji.

Operacja realizowana jest w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kategorie konkursowe i nagrody

1.         Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

1)         przetwory z warzyw,

2)         przetwory z owoców.

2.         Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z kategorii odrębnie.

3.         Nagrody mają charakter finansowy, za zajęcie I, II, III miejsca. Łączna wartość nagród w obydwu kategoriach: 1000 zł:

1)         I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 250 zł,

2)         II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 150 zł,

3)         III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 100 zł.

Zgłoszenie udziału w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z samodzielnie wykonanym produktem spożywczym – przetworem.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden produkt spożywczy. 

Produkt spożywczy zgłoszony w odpowiedzi na konkurs musi być opisany etykietą z: nazwą przetworu, nazwą kategorii konkursowej w której jest zgłaszany oraz imieniem i nazwiskiem wykonawcy.

Produkt spożywczy i formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 13.10.2022 r. do Biura operacji tj. Starostwo Powiatowe w Łęcznej – Lokalne Centrum Informacji Turystycznej,
 al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 531 52 02, e-mail: promocja@powiatleczynski.pl;

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Każdy produkt spożywczy zostanie oceniony według następujących kryteriów:

1)         smak przetworu: 0-10 pkt.;

2)         tradycyjna receptura oparta na produktach pochodzenia naturalnego: 0-5 pkt;

3)         estetyka opakowania 0-5 pkt.

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja sylwetek laureata/ laureatów jako źródła inspiracji do działania dla KGW, ale też możliwości znalezienia dodatkowego źródła dochodu dla mieszkańców odbędzie się podczas konferencji organizowanej w ramach Operacji (17.10.2022 r.)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”