powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W ramach współpracy polsko-ukraińskiej, przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński, Agnieszka Korzeniewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Małgorzata Zarzycka – Pedagog, Pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej odwiedzili Rejon Stryjski.

Spotkanie w siedzibie Stryjskiej Rady Rejonowej stworzyło warunki do omówienia ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, a także sposobów dalszej współpracy. Celem spotkania było również zapoznanie się z efektami realizacji pomocy humanitarnej przekazanej przez Powiat Łęczyński przymusowo przesiedlonym Ukraińcom.  

Podczas wizyty przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty i znicze na grobach polskich żołnierzy. Delegacja odwiedziła również Centrum Wolontariatu w Mikołajowie.

Wizyta unaoczniła bieżące potrzeby, które jako samorząd partnerski będziemy współrealizować.

fot. Stryjska Rada Rejonowa