powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej, w ramach działalności Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Powiecie Łęczyńskim, zaprasza do wzięcia udziału w II edycji rządowego programu „Za życiem”.

Celem projektu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Program skierowany jest do dzieci (i ich rodziny) od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 r. ż, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10., zamieszkałych na terenie Powiatu Łęczyńskiego lub uczęszczających do żłobków/przedszkoli na terenie powiatu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wniosek i załączniki,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie,
  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczna, logopedyczną, diagnozę integracji sensorycznej, fizjoterapeutyczną, jeżeli dziecko taką posiada.

REKRUTACJA:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 w godz. 7.30 – 15.30.
Więcej informacji pod nr tel. (81) 53 153 35
Wymagana dokumentacja do pobrania dostępna na www.poradnialeczna.pl

Liczba miejsc ograniczona!