powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

27 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie Centrum Opieki Senioralnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika w Kościele pw. Św. Barbary w Łęcznej.

Zrealizowana inwestycja o nazwie Centrum Opieki Senioralnej, to projekt mający za zadanie służyć najstarszym mieszkańcom powiatu. W nowo otwartym skrzydle mieszczą się 4 oddziały: oddział medycyny paliatywnej, oddział geriatrii, rehabilitacja oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. To zwiększy bazę łóżkową o 70%. Koszt inwestycji to blisko 14 mln zł – mówił Dyrektor Szpitala Krzysztof Bojarski.

Jako powiat realizujemy projekty społeczne ukierunkowane na wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Podczas dzisiejszego otwarcia gościliśmy delegację środowiska medycznego z Ukrainy: Vyshynska Oksana – Naczelny Lekarz Stryjskiego Szpitala Dziecięcego, Radny Stryjskiej Miejskiej Rady, Guglych Ganna – lekarz, Radny Stryjskiej Rejonowej Rady, Marunkevych Mariia- lekarz oraz Petrivskyy Ivan- Radny Stryjskiej Rejonowej Rady.

Nasi goście odwiedzili również Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń odnośnie funkcjonowania takiej placówki. Cieszymy się, że nasze działania stają się wzorem do naśladowania dla innych podmiotów samorządowych.