powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego,

w imieniu Zarządu Powiatu w Łęcznej przedstawiamy Państwu dokument 
pn. „Raport o stanie powiatu  łęczyńskiego za 2021 rok”.

Raport został przygotowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Opracowany został na podstawie art.30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.) i zawiera podstawowe informacje charakteryzujące dziedziny funkcjonowania powiatu łęczyńskiego w 2021 roku.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik – wzór zgłoszenia) poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja Rady Powiatu na której będzie debata nad raportem odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. o godz.1100 w sali Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.