powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński podpisał umowę na kolejny remont drogi.

Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, wicestarosta Michał Pelczarski i Skarbnik Powiatu Patrycja Miazio podpisali dziś w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę na dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Kwota 1 421 076,08 zł zostanie przeznaczona na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór -Wólka Cycowska”.

„Ten Fundusz jest bardzo potrzebny. Środki, które otrzymaliśmy pozwolą na realizacje kolejnej inwestycji przyczyniającej się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu łęczyńskiego.” – mówił Krzysztof Niewiadomski. „Jakość infrastruktury drogowej to jeden z priorytetów dla naszego regionu, który gości wielu turystów.”- dodał.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.