powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W ostatnich dniach w powiecie gościliśmy delegację z Rejonu Stryjskiego. Wizyta była odpowiedzią na prośbę skierowaną do Zarządu Powiatu ze strony ukraińskiej o konkretne wsparcie i pomoc materialną.

Podczas wizyty podpisano porozumienie o współpracy. Goście odwiedzili mieszkające na naszym terenie ukraińskie rodziny, a także uczestniczyli w koncercie przygotowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Wizyta ukraińskiej delegacji z Rejonu Stryjskiego była szansą na pokazanie Gościom piękna naszego terenu, a także zapoznania ich z infrastrukturą powiatu. Wśród punktów programu znalazła się wizyta w szpitalu powiatowym. W składzie delegacji z Ukrainy był również Стеців Олег – radny Stryjskiej Rejonowej Rady, Główny lekarz Szpitala Miejskiego w Noworozdilu, zatem spotkanie było szansą na wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania placówek medycznych. Ponadto delegacja odwiedziła rodziny uchodźców mieszkające na terenie powiatu łęczyńskiego oraz pochodzących z Ukrainy uczniów Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. Grupa młodzieży polskiej i ukraińskiej przygotowała inscenizację słowno-muzyczną, która podsumowała pierwszy dzień wizyty.

Zaproszenie przedstawicieli Rejonu Stryjskiego to przede wszystkim deklaracja podjęcia współpracy i wspierania naszych sąsiadów. Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Łęcznej podpisana została umowa partnerska między Powiatem Łęczyńskim a Stryjską Rejonową Radą, której celem są działania zmierzające do umacniania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu regionów, ustalanie wspólnych kierunków współpracy i ich utrzymywanie. Przedstawiciele strony ukraińskiej otrzymali również dary, które zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom Rejonu Stryjskiego.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę.