powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Jako samorząd dbamy o wszystkich mieszkańców. Stale realizujemy zadania mające wspierać lokalną społeczność, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

By zwiększyć możliwości ich samodzielnego funkcjonowania, na terenie powiatu powstał Ośrodek Wsparcia i Testów. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Małgorzata Paprota Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON.