powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

20 uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 3 kwietnia br. wyruszyło do Grecji na dwutygodniowe praktyki zawodowe. Technicy mechanicy i technicy elektrycy zdobywali tu wiedzę pod okiem greckich pracodawców.

Uczniowie w ciągu tygodnia zdobywali doświadczenie zawodowe u pracodawców, a w wolnym czasie uczestniczyli w programie kulturowym. Jednym z takich punktów był wieczór grecki, gdzie uczniowie mieli okazję wysłuchać pieśni i zobaczyć narodowe tańce, w tym słynną Zorbę. Młodzież poznawała atrakcje turystyczne regionu, zwiedziła: Zamek Platamonas, Stary Platamonas, wąwóz Enipeas. Wyprawiła się także do wytwórni greckich produktów narodowych tj. oliwy oraz serów feta. W sobotę wyruszyli na całodniowy rejs po Morzu Egejskim, a w niedzielę oglądali greckie Meteory – jedną z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie.

Zakwaterowanie w hotelu w San Panteleimon w Platamonas, w południowej części słynnej Riwiery Olimpijskiej było atrakcją samą w sobie. Miejscowość położona jest na wzgórzach, przy łagodnie schodzącej do morza rozległej plaży. Z okien hotelu roztaczał się piękny widok na Morze Egejskie i znaną z mitów greckich górę Olimp – siedzibę bogów.

Praktyki, w których brali udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk  i technik mechanik, odbywały się w ramach projektu „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080109, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem ogólnym Projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych: nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych, wymaganych na rynku pracy, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem, zachęcanie uczniów do nauki języków obcych, pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi, podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej, zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

Pierwsze bariery zostały przełamane. Grecy w pracy okazali się świetnymi fachowcami i wspaniałymi, nie pozbawionymi poczucia humoru ludźmi, codziennie potwierdzała to młodzież, wracając po odbytych praktykach.

Dzięki praktykom uczniowie kształcący się w zawodzie technika mechanika zdobyli konkretne umiejętności zawodowe m.in. z zakresu: dokonywania montażu, instalowania i uruchamiania oraz obsługiwania maszyn i urządzeń, wykrywania, dokonywania naprawy i ich konserwacji, a także umiejętności z zakresu organizowania procesu produkcji. Natomiast technicy elektrycy z zakresu: wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania konserwacji instalacji, eksploatowania instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych.

Na zakończenie pobytu w Grecji, wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie zagranicznych praktyk.