powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapraszamy dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych do podjęcia edukacji w placówce w roku szkolnym 2022/2023.                  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują kształcenie w ośrodku do 24 roku życia, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia.

OFERTA:

W ORW prowadzona jest Terapia Metodą TOMATISA. Podstawowym jej celem jest wspieranie funkcji słuchowej:

 • poprawa koncentracji,
 • rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych,
 • poprawa jakości uczenia się,
 • zwiększanie kreatywności,
 • poprawa zachowań społecznych,
 • polepszenie koordynacji ruchowej,
 •  lepsze zapamiętywanie.

Terapia jest szczególnie polecana dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji uwagi i z trudnościami w rozwoju mowy.

Ośrodek dzieciom i młodzieży zapewnia:

 • bezpłatny pobyt w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30,
 • zajęcia w sali doświadczania świata,
 • zajęcia indywidualne: logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapia, w tym elementy integracji sensorycznej,
 • zajęcia dodatkowe: hipoterapia, alpakoterapia, seanse w grocie solnej,
 • udział w: wycieczkach, konkursach, zawodach, olimpiadach specjalnych, programach edukacyjnych, akcjach charytatywno– społecznych,
 • dobrze wyposażone sale do zajęć w sprzęt elektroniczny: laptopy, tablety wykorzystywane do komunikacji oraz programów edukacyjno – terapeutyczych w pracy z wychowankami.

W pracy wykorzystywane są następujące metody i formy terapii:

 • PECS Picture Exchange Communication System,
 • Piktogramy,
 • PCS-y,
 • Program rozwoju komunikacji Makaton,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Program aktywności, świadomości ciała, kontakt i komunikacja M. i Ch. Knill’ów,
 • Zabawy paluszkowe i baraszkowanie,
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI),
 • Stymulacja polisensoryczna według czterech pór roku – Poranny Krąg H. Abel,
 • Metoda ośrodków pracy,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Muzykoterapia,
 • Terapia przez sztuki plastyczne,
 • Kinezyterapia,
 • Dogoterapia,
 • Terapia ręki.

KONTAKT