powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., pozy. 1912 z późn. zm.) Starosta Łęczyński wykonujący zadania z administracji rządowej w przedmiocie scalania i wymiany gruntów zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn,
Zosin – Gmina Cyców w dniu 12.04.2022 o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stręczynie.

Pełna treść obwieszczenia